หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-06 14:14:07

https://web.facebook.com/825701461163188/posts/1338933069840022/?d=n&_rdc=1&_rdr

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ซึ่งสามารถ Download ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ทาง https://bit.ly/2YNgNux

หมายเหตุ  นักศึกษาทุกคนที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานใหม่ทุกคน

----------

#sddssru

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th