หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ⛔️กองบริการการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อแจ้ง ❌❌ปิดระบบการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Smart System) และงดให้บริการจุดบริการ One Stop Service สำนักงานฯ และเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ❌❌
⛔️กองบริการการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อแจ้ง ❌❌ปิดระบบการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Smart System) และงดให้บริการจุดบริการ One Stop Service สำนักงานฯ และเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ❌❌

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-05 10:23:19

⛔️กองบริการการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อแจ้ง ❌❌ปิดระบบการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Smart System) และงดให้บริการจุดบริการ One Stop Service สำนักงานฯ และเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ❌❌

????ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น. และจะเปิดให้บริการระบบใหม่ (Smart System) ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป????

⛔️หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่⛔️

????ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล โทร 02-160-1024-25, 02-160-1260

????ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน โทร 02-160-1027

????ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร 02-160-1404

????และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-160-1230-1

https://web.facebook.com/281914581926204/posts/3937317289719230/?d=n%E0%B8%87&_rdc=1&_rdr