หน้าหลัก > ข่าว > การบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา และการลาโดยได้รับค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-03-06 21:38:37