หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > นักศึกษาและบุคลากรสามารถชำระเงินค่าห้องพักประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564 โดยชำระผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 7480416075
นักศึกษาและบุคลากรสามารถชำระเงินค่าห้องพักประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564 โดยชำระผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 7480416075

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-03-10 16:41:57


????????????นักศึกษาและบุคลากรสามารถชำระเงินค่าห้องพักประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ????????????
เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564
โดยชำระผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 7480416075
นักศึกษาและบุคลากรที่ชำระค่าห้องพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แล้วสามารถแนบหลักฐานการชำระเงินได้ใน
????????????Google Form (Link ด้านล่าง)????????????
https://forms.gle/swDKLkYtNrpPYv726
**แจ้งหลักฐานการโอนภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน**

https://www.facebook.com/SSRU.Samutsongkhramdormitory/photos/a.1737742753131699/2836778959894734/