หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > สำนักงานหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่อด้านสาธารณูปโภค สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19
สำนักงานหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่อด้านสาธารณูปโภค สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-04-19 13:55:06

                (17 มี.ค. 64)  เวลา 09.00 น.  นายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี  สักเล็บประดู่  รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา  จัดเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่อด้านสาธารณูปโภค สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19  ณ  หอพักนักศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                ภาพ/ภาวิณี   สักเล็บประดู่

                                                                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา