หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย
ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย

ดาหลา
ดาหลาชื่อท้องถิ่น   กะลา (นครศรีธรรมราช)/ กาหลา ดาหลา ดาหลาขาว (กรุงเทพฯ)ชื่อสามัญ  & ...
2024-03-04 10:38:21
พยับหมอก
พยับหมอกชื่อท้องถิ่น  เจตมูลเพลิงฝรั่ง (กทม.)ชื่อสามัญ  Cape leadwort/ Leadwortชื่อวิ ...
2024-03-04 10:43:08
ผักเป็ด
ผักเป็ดชื่อท้องถิ่น   ผักโหม (ภาคเหนือ)/ ผักเป็ดฝรั่ง พรมมิ (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ    ...
2024-03-04 10:47:42
หนุมานนั่งแท่น
หนุมานนั่งแท่นชื่อท้องถิ่น  ว่านเลือด (กลาง)/ หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์)ชื่อสามัญ  ...
2024-03-04 10:53:59
แพงพวยฝรั่ง
แพงพวยฝรั่งชื่อท้องถิ่น  นมอิน(สุราษฎร์ธานี) / ผักปอดบก(เหนือ) / แพงพวยบก(กทม.)ชื่อสามัญ  ...
2024-03-04 10:59:50
ทองอุไร
ทองอุไรชื่อท้องถิ่น  ดอกละคร (เชียงใหม่) / พวงอุไร สร้อยทอง (กทม.)ชื่อสามัญ  Yellow b ...
2024-03-04 13:55:21
หงอนไก่
หงอนไก่ชื่อท้องถิ่นกระลารอน ชองพุ (ปราจีนบุรี)/ ดอกด้าย ด้ายสร้อย (ภาคเหนือ)/ พอคอที (กะเหรี่ยงแม่ฮ่ ...
2024-03-04 14:09:12
ชะพลู
ชะพลูชื่อท้องถิ่น   นมวา, ผักปูนา, ผักพลูนก, ผักพลูลิงชื่อวิทยาศาสตร์  Piper sar ...
2024-03-04 14:13:32
แคบ้าน
แคบ้านชื่อท้องถิ่น  แค(กลาง) / แคแดง(กทม.,เชียงใหม่) / แคบ้านดอกแดง(กลาง)ชื่อสามัญAgasta / Cork ...
2024-03-04 14:20:50
แก้ว
แก้วชื่อท้องถิ่น  แก้วขาว (กลาง)/ แก้วขี้ไก่ (ยะลา)/ แก้วพริก ตะไหลแก้ว (เหนือ)/ แก้วลาย(สระบุร ...
2024-03-04 14:40:58
ข่าวย้อนหลัง