หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย
ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย

ย่านาง
ย่านางชื่อท้องถิ่น  เถาวัลย์เขียง (ภาคกลาง)/ จอยนาง (เชียงใหม่)/ ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี)ชื่อวิทยา ...
2024-03-03 11:20:05
เสาวรส
เสาวรสชื่อท้องถิ่น  สุคนธรส (กทม.)ชื่อสามัญYellow Granadilla/ Water Lemon/ Belle Apple/ Vinegar ...
2024-03-03 11:24:54
แมงลัก
แมงลักชื่อท้องถิ่น  กอมก้อข้าว (ภาคเหนือ)/ มังลัก (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ   Hoary basil/ L ...
2022-12-13 14:27:04
หางนกยูงฝรั่ง
หางนกยูงฝรั่งหางนกยูงฝรั่ง ชื่อสามัญ Flam-boyant, The Flame tree, Royal poincianaหางนกยูงฝรั่ง ชื่อว ...
2022-12-13 14:27:08
ไผ่กวนอิม
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena braunii Engl.วงศ์: Agavaceaeประเภท: ไม้พุ่มเตี้ย/ไม้ใบถิ่นก ...
2022-12-13 14:27:12
ว่านกุมารทอง
ว่านกุมารทองว่านกระทุ่ม/ว่านตะกร้อ/ว่านแสงอาทิตย์/African Blood Lily/Blood Flower/Football Lily/Powd ...
2022-12-13 14:27:16
พริกบางช้าง
พริกบางช้างชื่อสามัญ : Chili spur pepper, Capsiums, Chillics, Green pepper, Paprika Tabasco pepper, ...
2022-12-13 14:27:20
อินทผลัม
อินทผลัมชื่อท้องถิ่น  ปาล์มไต้หวันชื่อสามัญ  Date palmชื่อวิทยาศาสตร์  Phoe ...
2022-12-13 14:27:56
มะเขือเทศ
มะเขือเทศชื่อท้องถิ่น   หมากเขือเครือ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)/ มะเขือส้ม (ภาคเหนือ)ชื่อสาม ...
2022-12-13 14:28:01
เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้าชื่อท้องถิ่น   ดอกกระดาษ ดอกโคม (ภาคเหนือ)/ ดอกต่างใบ ศรีราชา (กรุงเทพฯ)/ ตรุษจีน ...
2022-12-13 14:28:05
ข่าวย้อนหลัง