หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย
ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย

มะเขือจานขาว
มะเขือจานขาวชื่ออังกฤษ        Thai white ribbed eggplantชื่อวิทยาศาสตร์   S ...
2023-10-31 15:36:45
อ้อยดำ
ชื่อไทย   อ้อยดำชื่อสามัญ   Chinese caneชื่อวิทยาศาสตร์   Saccharum si ...
2023-10-31 15:31:53
บวบ
ชื่อไทย   บวบชื่อสามัญ   Sponge loofahชื่อวิทยาศาสตร์   Luffa cylindri ...
2023-10-31 15:55:42
มะเขือพวง
ชื่อไทย    มะเขือพวงชื่อท้องถิ่น   มะเขือละคร(นครราชสีมา) / มะแคว้งกูลัว มะแคว้ง ...
2023-10-31 15:25:33
มะเขือม่วง
ชื่อไทย   มะเขือม่วงชื่อวิทยาศาสตร์   Solanum melongena L.สกุล   Solan ...
2023-10-31 15:25:24
มะเขือยาว
 มะเขือยาว  ชื่อสามัญ    Eggplantชื่อวิทยาศาสตร์    Solanum melon ...
2023-10-31 15:15:42
ขมิ้น
ชื่อไทย   ขมิ้นชื่อท้องถิ่น   ขมิ้นชัน(กลาง ใต้) / ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ( ...
2022-12-13 14:21:11
ว่านนางคำ
 ชื่อไทย   ว่านนางคำชื่อวิทยาศาสตร์   Curcuma aromatica Salisb.สกุล  & ...
2022-12-13 14:23:46
ไพล
ชื่อเครื่องยาไพลชื่ออื่นๆของเครื่องยาไพลเหลืองได้จากเหง้าสดแก่จัดชื่อพืชที่ให้เครื่องยาไพลชื่ออื่น(ข ...
2022-12-13 14:23:51
ขงเขมา หรือเครือหมาน้อย
ชื่อสมุนไพรขงเขมา หรือเครือหมาน้อยชื่ออื่นๆกรุงเขมา (กลาง นครศรีธรรมราช) หมอน้อย (อุบลราชธานี)ก้นปิด ...
2022-12-13 14:23:55
ข่าวย้อนหลัง