หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวหอพักนักศึกษา

รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เฝ้าระวังการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น
(19 มี.ค.63)  เวลา 08.00 น.  นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อม ...
2020-03-20 15:56:10
รก. ผู้จัดการหอพัก “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด
(19 ก.พ.63) เวลา 17.00 น. สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-03-13 15:05:11
รก.ผู้จัดการหอพัก ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมคณะทำงานตรวจเยี่ยมหอพัก แลกเปลี่ยนมุมมอง การอยู่ร่วมกันภายในหอพัก
(5 ก.พ.63)  เวลา 19.00 น.สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัย ...
2020-02-12 09:58:27
หอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เสริมมงคลชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
(15 ม.ค.63) เวลา 08.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ...
2020-02-07 10:15:38
ข่าวปัจจุบัน