หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ
แผนงานและประกันคุณภาพ

เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
เล่มแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ปี 2563ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.pdfเล่ ...
2019-11-01 09:48:00
เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 11:43:27
เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 12:18:05
แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม ...
2019-07-03 12:20:53
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 61
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 61 ...
2019-07-03 12:23:26
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 5ปี(61-65) และปี61
คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมได้ที่ แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 5ปี(61-65) และปี61 ...
2019-07-03 12:32:00
ข่าวย้อนหลัง