หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยฯ ภาคกลางตอนล่าง “สวนสุนันทา” ร่วมศึกษาแนวทางการประยุกต์และพัฒนาพื้นที่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐพอเพียง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2021-03-29 10:13:21
ข่าวย้อนหลัง