หน้าหลัก > ข่าว >

รายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอน กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 8 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ...
2021-04-10 21:16:51
รายงานผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการขออนุญาตทำงาน กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
รายงานผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการขออนุญาตทำงานกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563ข้อม ...
2021-04-10 21:14:51
ข่าวย้อนหลัง