หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงาน
ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
19 เม.ย. 61


ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงาน


ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคาร ๓๒

สำหรับศูนย์การศึกษา ๔ ศูนย์ฯ จะมีระบบการประชุมทางไกล (Conference) ตามช่วงเวลาดังกล่าว