หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
18 เม.ย. 61


ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑