หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมบุคลากรวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2566
...
18 ม.ค. 66
ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5
06.30 พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
...
19 ม.ค. 66
ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น (จัดพิธีชั้น ๒) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
10.00 - ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหว ...
19 ม.ค. 66
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมปัจจุบัน