หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ ผลผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัด วิทยาเขตสมุทรสงคราม 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ ผลผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัด วิทยาเขตสมุทรสงคราม 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-12-23 15:10:01

">