หน้าหลัก > ประกาศ > หน่วยงานภายนอก > ประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-01-27 16:43:29

ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ภายใต้หัวข้อ “การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน สู่การขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล ด้วยวิจัยทางการศึกษา”
Academic Conference for Creative Performance Moving Forward Social Movement by Educational Research
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ด้วยสำนักวิจัย วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับสถาบันเครือข่าย ได้จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน สู่การขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล ด้วยวิจัยทางการศึกษา” Academic Conference for Creative Performance Moving Forward Social Movement by Educational Research ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ นั้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 11 มกราคม – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านลิ้งก์ http://conference.stu.ac.th/index.php