หน้าหลัก > ประกาศ > หน่วยงานภายนอก > สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรม “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)”
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรม “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-01-05 15:03:25

                                           ">