หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 13:56:47


ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ.pdf