หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวรับสมัครงาน > ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-16 16:04:11

ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ.pdf