หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-02-10 17:06:42

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพเเละความงาม จำนวน 1 อัตรา