หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในช่วงชีวิตวิถีใหม่
แฟ้มภาพการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่าง จนอาจส่งผลให้เราเครียดสะส ...
2021-02-21 11:08:23
กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1TzvtY1SuC4EXQXTpaoptUFVzqbxYdxGP ...
2021-02-21 15:36:58
วิธีแก้ปัญหาอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1b7rwNlTPnT9ifl-6VLUNPeNzTlnVEFZe ...
2021-02-21 15:35:28
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1JRK8KSrS14hTYE5EFp3KWc0NnMoEBSgr ...
2021-02-21 15:37:52
10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1d5kFuoZV3SOjxiXB5mAuTu_Aa6JDoHyi ...
2021-02-21 15:38:33
ออกกำลังก่อนเข้าเรียนทำให้สมาธิดีขึ้น
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1Im5V2Q6KwcbDL30BhgQ3YvLIEiQOwyw2 ...
2021-02-21 15:38:53
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (17 ก.ค.61)
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2021-02-21 15:39:34
ข่าวย้อนหลัง