หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย
ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย

มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะชื่อสามัญ  Thai Eggplant, Yellow berried nightshade ส่วนอินเดียเรียก Kantakarชื่อวิท ...
2022-03-11 16:29:03
ถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวชื่อท้องถิ่น   ถั่วขาว ถั่วนา (ภาคกลาง)/ ถั่วดอก ถั่วปี และ ถั่วหลา (ภาคเหนือ)ชื ...
2022-03-11 16:03:58
ข้าวหอมมะลิ
“ข้าวหอมมะลิ” เกิดจากนาภาคกลาง แต่ไปเติบโตไกลถึงทุ่งกุลาร้องไห้ภาพประกอบเนื้อหา - ข้าวหอ ...
2022-03-11 15:53:41
พุทธรักษา
พุทธรักษาชื่อวิทยาศาสตร์ : Canna indica  L.วงศ์ : CANNACEAEชื่อสามัญ : Canna Lily , India ...
2022-03-11 15:14:06
ผักชี
ผักชีชื่อวิทยาศาสตร์         Coriandrum sativum  L.ชื่อสามัญ  &nb ...
2022-03-07 22:02:53
หัวไชเท้า หรือ หัวผักกาดขาว
หัวไชเท้า หรือ หัวผักกาดขาว จัดเป็นพืชผักประเภทให้หัวหรือรากที่นิยมใช้ประกอบอาหารจำพวกแกงต้มต่า ...
2022-03-07 21:55:47
ผักบุ้ง
ผักบุ้งชื่อท้องถิ่นผักทอดยอด (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ  Swamp morning glory/ Water spinachชื่อวิทยาศาส ...
2022-03-07 21:49:23
กวางตุ้ง
กวางตุ้งชื่อสามัญ   Chinese Cabbageชื่อวิทยาศาสตร์  Brassica rapa L.สกุลBrassicaชื่อพ ...
2022-03-07 21:41:45
ผักกาดฮ่องเต้/ กวางตุ้งฮ่องเต้
 ผักกาดฮ่องเต้/ กวางตุ้งฮ่องเต้ชื่อสามัญ  Pak Chai/ Green Pakchoiชื่อวิทยาศาสตร์  Bra ...
2022-03-07 21:43:25
ชะอม
ชะอมชื่อท้องถิ่นโต๊ะปัว (ลัวะ-เชียงใหม่)/ ผักหละ (เหนือ)/ ผักหา (แม่ฮ่องสอน)/ ฝ่าเซ้งดู่ พูซูเด๊าะ ( ...
2022-03-07 15:06:12
ข่าวย้อนหลัง