หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Coould Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-feasiblility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP
การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Coould Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-feasiblility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
27 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 33
ผ่านระบบออนไลน์

เอกสารประกอบคลิ๊ก>>