Home > News > press release
press release

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงครามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงครามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุ ...
2022-06-16 15:10:29
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street A ...
2022-06-16 14:31:01
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึก ...
2022-06-15 15:12:44
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบ "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสมุทรสงคราม"
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบ "โครงการจัดตั้งวิทยาเข ...
2022-06-13 15:15:42
Archive News