คำร้องการขอใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีเข้าสอบคลิ๊กอ่านได้ที่นี่ คำร้องขอคืนสภาพและขอรักษาสภาพนศ.